Foto: Agnes Adeen

Välkommen till Kollberggårdens Kaniner!Kollbergårdens Kaniner är en hobbyuppfödning av raserna Dvärgvädur och Miniature Lop (Minilop) på Öland.

Lämpliga för sällskap och avel.


Vi vill att de kaniner som föds hos oss får de bästa förutsättningarna för att bli sociala, friska och sunda.

Vi har nolltolerans mot sjukdomar och defekter och väljer våra avelsdjur med stor omsorg.


Våra kaniner räknas som våra familjemedlemmar och lever ett härligt och

stimulerande kaninliv i stora burar och regelbunden utevistelse i sina hagar.


Vi hoppas du får en trevlig stund på hemsidan – välkommen åter!