KURSER PÅ KOLLBERGGÅRDEN

Foto: Agnes Adeen

Reynir kommer regelbundet till Kollberggården.För mer information och intresseanmälan;

Kontakta Malin Alvkäll 


malinlindby@outlook.com

070-252 70 71

Reynir Aðalsteinsson